Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

τεστ μη ενεργη
Έτος δημοσίευσης: 2019
τεστ ληγμενη πρωτη και ενεργη νεα
Έτος δημοσίευσης: 2019
τεστ με νεα ημερομηνια
Έτος δημοσίευσης: 2019
test
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Έτος δημοσίευσης: 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση της εταιρικής σχέσης, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027»
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
Προκύρηξη
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Φυλλάδιο για την ενίσχυση των συστημάτων γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS) που στηρίζουν τους αγρότες
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
Φυλλάδιο AKIS
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ: ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση