Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

test ληγμενη πρωτη και νεα
Έτος δημοσίευσης: 2019
test ενεργή
Έτος δημοσίευσης: 2019
test ληγμενη ημερομηνια
Έτος δημοσίευσης: 2019
τεστ πρωτη μη ενεργη καινουργια ενεργη
Έτος δημοσίευσης: 2019
τεστ μη ενεργη
Έτος δημοσίευσης: 2019
τεστ ληγμενη πρωτη και ενεργη νεα
Έτος δημοσίευσης: 2019
τεστ με νεα ημερομηνια
Έτος δημοσίευσης: 2019
test
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Έτος δημοσίευσης: 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
Πρόσκληση