Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα»

Ανακοίνωση δημοσιοποίησης πίνακών εγκεκριμένων και απορριπτόμενων αιτήσεων στήριξης πληρωμής Μέτρου 13 (ολοκλήρωση διαδικάσιας) έτους 2019
Σχετικά αρχεία: 
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 25/10/2019 - 31/10/2019

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο
Συνημμένα:
Περιφέρεια:

Περίοδος Υποβολής: 25/10/2019 - 25/10/2019

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης
Συνημμένα: