26
Μαρ
2019

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες προσκλήσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν στην εβδομάδα 25-31/3/2019

Σας παρουσιάζουμε συγκεντρωτικά τις τελευταίες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΑΑ 2014-2020 με  την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων .

Το σώμα της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε στο αντίστοιχο Μέτρο ή εναλλακτικά στην αναζήτηση των προσκλήσεων  δείτε εδώ

 

Υπομέτρο 19.2 - Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)

 

  • 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ :ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 08/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 08/07/2019

  • 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ : ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 03/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 02/07/2019

  • 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 10/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 12/07/2019